Hoe gaan we te werk? Om te beginnen kijken we samen welke behoefte er is binnen jouw organisatie, team of op persoonlijk niveau.  Vervolgens bepalen we samen hoe we hier invulling aan kunnen geven. Ieder traject is uniek, want iedere vraag, behoefte en organisatie is weer anders. Afhankelijk van wat er nodig is stemmen we af hoe we dit gaan realiseren. Hierbij werken we regelmatig samen met partners om tot een optimaal resultaat te komen. Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise.

Een methodiek die we vaak inzetten is de Doelenboom©. Dit is een unieke aanpak waarmee heel veel mensen in de organisatie samen kleine stappen in de goede richting zetten en hiermee de verandering realiseren. Vanuit vertrouwen in plaats van controle.

Een Doelenboom© maken we samen met de mensen in de organisatie. Het is een hulpmiddel om helder te krijgen wat het doel van de organisatie om dit vervolgens terug te brengen tot hele kleine stapjes. Zodat het inzichtelijk, overzichtelijk en behapbaar wordt. Zodat mensen in de organisatie eigenaarschap nemen, daadwerkelijk aan de slag gaan én weten waarvoor ze het doen. Samen met de mensen om wie het gaat. Vanuit vertrouwen in plaats van vanuit controle.

 

Wat maakt deze aanpak uniek? Een belangrijke reden waarom verandertrajecten vaak moeizaam gaan is omdat er weerstand is. Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Daarnaast zijn de doelen vaak te groot en abstract waardoor het lastig is om aan de slag te gaan. Met de Doelenboom zijn mensen zelf betrokken bij de oplossing en weten ze waar ze moeten beginnen. Dat maakt het een stuk makkelijker om ook écht aan de slag te gaan. De volgende dag al. Sterker nog, onze ervaring is dat mensen al begonnen zijn nog voordat de Doelenboom af is. Meer weten over de Doelenboom? Klik hier.

Gedurende het traject worden grote doelen en ambities teruggebracht naar heel veel kleine stapjes. Hiermee wordt het steeds duidelijker op welke gebieden er iets moet gebeuren en wie hiermee aan de slag gaat vanuit zijn eigen expertise of motivatie.  Zowel op de ‘harde’ kant zoals besturing en processen, als op de zachte kant zoals cultuur, leiderschap, team- en persoonsontwikkeling. Hoe ga je hier invulling aan geven? Afhankelijk van wat er nodig is en wat er al wel of niet aanwezig is in de organisatie kijken we samen hoe dit voor elkaar gaan krijgen.

 

Want als je doet wat je altijd deed…….

 

 

De Doelenboom© methodiek is ontwikkeld door Happy Goose. 25 jaar ervaring met veranderingen in organisaties heeft geleerd waarom verandertrajecten niet lopen, wat er nodig is om het wel te laten lopen en de verwondering dat bestaande methodieken vaak niet toereikend zijn. Dat maakt dat Happy Goose eigen methodiek heeft ontwikkeld, getest en toegepast om verandertrajecten wél te laten slagen.

Meer over