Wat kun je van de samenwerking met SamConsult verwachten?

Wat kun je van de samenwerking met SamConsult verwachten?

SamConsult staat voor samen, pragmatisch en energiek werken aan een oplossing voor jouw vraagstuk. Samen bepalen wat precies je vraagstuk is en wat de beste oplossing hiervoor is. Welke werkwijze het meest geschikt is en hoe we dit gaan aanpakken. Voordat we gaan starten krijg je een uitgewerkt stappenplan zodat helder is wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen en welke verwachtingen we van elkaar hebben. Tijdens het traject hebben we regelmatig contact om de voortgang te bespreken, evalueren en eventueel bij te sturen.

Verdere garanties….

  • Maatwerk is standaard: zo leer jij alleen dat wat je écht nodig hebt en is jouw project 100% gericht op het specifieke doel voor jouw organisatie.
  • Uiterst betrokken: SamConsult is voor, tijdens en ook na het traject uiterst betrokken.
  • Budgetvriendelijk: SamConsult helpt om kosten te besparen door je als klant zelf zaken te laten doen of je te leren hoe je dat op korte termijn kunt doen. Daarnaast is SamConsult uiterst scherp op afgegeven budgetteringen zodat projecten ook binnen de financiële kaders worden  uitgevoerd.