Wat kun je van de samenwerking met SamConsult verwachten?

SamConsult staat voor samen, gedegen en pragmatisch werken aan een oplossing voor jouw vraagstuk. Samen bepalen we wat precies je vraagstuk is en wat de beste oplossing hiervoor is. Welke (onderzoeks)methode het meest geschikt is en hoe we dit gaan aanpakken. Voordat we gaan starten krijg je een uitgewerkt stappenplan zodat helder is wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen en welke verwachtingen we van elkaar hebben. Tijdens het traject hebben we regelmatig contact om de voortgang te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen.

De missie van SamConsult is om organisaties écht verbinding te laten maken met hun (potentiele) klanten. SamConsult zal dan ook proberen om zoveel mogelijk medewerkers en projectbetrokkenen te betrekken zodat ze zélf het gesprek met hun klant kunnen aangaan

 

Verdere garanties….

  • Maatwerk is standaard: zo leer jij alleen dat wat je écht nodig hebt en is jouw project 100% gericht op het specifieke doel voor jouw organisatie.
  • Uiterst betrokken: SamConsult is voor, tijdens en ook na het traject uiterst betrokken.
  • Budgetvriendelijk: SamConsult helpt om kosten te besparen door je als klant zelf zaken te laten doen of je te leren hoe je dat op korte termijn kunt doen. Daarnaast is SamConsult uiterst scherp op afgegeven budgetteringen zodat projecten ook binnen de financiële kaders worden  uitgevoerd.