SamConsult kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SamConsult verstrekt. SamConsult kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres

WAAROM SAMCONSULT GEGEVENS NODIG HEEFT
SamConsult verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG SAMCONSULT GEGEVENS BEWAART
SamConsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
SamConsult verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van SamConsult worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SamConsult gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
SamConsult maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SamConsult te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SamConsult heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@samconsult.nl. SamConsult zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
SamConsult neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SamConsult maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door SamConsult verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SamConsult op via contact@samconsult.nl.
www.samconsult.nl is een website van SamConsult Onderzoek Advies & Coaching is als volgt te bereiken:
Postadres: De Geer 16, 3451 KA VLeuten
Vestigingsadres: Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50791710