Wil je weten wat er bij je klanten, cliënten, patiënten of andere belangrijke doelgroepen speelt zodat je hierop in kunt spelen? Heb je een nieuw idee dat je wilt polsen of heb je behoefte aan regelmatig feedback? Willen jij of je collega’s graag het gesprek met je klanten, cliënten of patiënten aan gaan maar weet je niet zo goed hoe je dit moet aanpakken?

 

Als dit herkenbaar voor je is biedt de

Basistraining Onderzoeksvaardigheden

een oplossing.

In deze training leer je de basis van praktijkgericht kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Aan de hand van de aangereikte theorie en een praktische checklist ga je met je collega’s stap voor stap aan de slag met je eigen onderzoek dat past binnen je dagelijkse praktijk.

 

Het trainingsprogramma is opgebouwd uit 3 modules

 • Waarom onderzoek en hoe pak je het aan?
 • Vragenlijst maken, dataverzameling en interviewen
 • Conclusies, presentatie en vervolgstappen

 

Voor wie?

 • Voor professionals die onderzoek willen doen binnen hun eigen beroepspraktijk en zelf het gesprek willen aangaan met belangrijke doelgroepen/klanten/patiënten etc. om een beter begrip van hen te krijgen.

 

Wat levert het op?

 • Je leert de basis theorie van onderzoeksvaardigheden voor praktijkgericht onderzoek
 • Je leert de basisvaardigheden voor het uitvoeren van een praktijk onderzoek
 • Je kunt een eenvoudig onderzoek uitvoeren van A tot Z
 • Je kunt beter inspelen op interne en externe veranderingen
 • Een dieper inzicht in de belevingswereld van relevante doelgroepen. Je wordt alerter op signalen, waar je, naast onderzoek, ook in de dagelijkse praktijk plezier van hebt.

 

Inhoud en werkwijze

Het trainingsprogramma is opgebouwd uit 3 modules van elk een dagdeel. Tussentijds gaan deelnemers aan de slag met het opzetten en uitvoeren van hun eigen onderzoek. Tussen de modules door wordt coaching aangeboden zodat deelnemers vragen kunnen stellen en moeilijkheden kunnen bespreken met de trainer. Aan het einde van de programma ontvangen deelnemers een certificaat.

 

Module 1: Waarom onderzoek en hoe pak je het aan? 

In deze module gaan we in op wat onderzoek is, de aanleiding en het belang van onderzoek, het bepalen van het daadwerkelijke onderzoeksdoel en welke methode en onderzoekvragen hierbij horen. Daarnaast leer je hoe je je doelgroep kunt definiëren / afbakenen. Aan de hand van een praktische checklist gaan we aan de slag met de opzet van je eigen onderzoek. Deelnemers werken in kleine groepen aan een onderzoek.

Onderwerpen

 • Wat is onderzoek en waarom doen we onderzoek?
 • Hoe pak je praktijkonderzoek aan?
 • Wat is de aanleiding/probleem en het belang van onderzoek;
 • Onderzoeksdoelstelling en vraagstelling;
 • Doelgroep, wie ga je onderzoeken;
 • Validiteit en betrouwbaarheid van onderzoek.

 

Module 2: Vragenlijst maken, dataverzameling en interviewen

In deze module leer je hoe je een vragenlijst opstelt voor een kwantitatief onderzoek en op welke wijze je data kunt verzamelen voor kwantitatief onderzoek. Daarnaast leer je hoe je een gespreksleidraad maakt voor interviews voor kwalitatief onderzoek en je leert de basis hoe je een goed interview kunt houden.  Deelnemers gaan na deze module zelf aan de slag met dataverzameling voor hun eigen onderzoek.

Onderwerpen

 • Hoe maak je een goede vragenlijst voor een kwantitatief onderzoek;
 • Hoe ga je data verzamelen voor kwantitatief onderzoek;
 • Hoe maak je een goede gespreksleidraad voor een kwalitatief onderzoek;
 • Hoe doe je een goed interview, oefening interviewvaardigheden (juiste vragen stellen, diepgang krijgen, sfeer);
 • Verslaglegging interviews.

 

Module 3. Conclusies, presentatie en vervolgstappen

In de laatste module gaan we aan de slag met de verzamelde informatie. Je leert verschillende methoden en technieken om informatie te rangschikken en prioriteren die je helpen om data te analyseren en je onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit helpt je om de juiste conclusies te trekken en deze te onderbouwen. Vervolgens gaan we in op het bepalen van concrete acties op  basis van de onderzoeksresultaten.

Onderwerpen

 • Informatie rangschikken en prioriteren, verschillende technieken;
 • Analyseren en conclusies trekken;
 • Rapportage en presentatie bevindingen onderzoek
 • Bepalen vervolgacties op basis van onderzoek.

 

Wat is de investering?

De incompany basistraining Onderzoeksvaardigheden kost €5.250 (3 dagdelen en coaching on the job, inclusief materiaal, exclusief BTW en locatiekosten). Per module kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen.

Maatwerk binnen de trainingen is mogelijk.

Meer weten over deze training? Neem dan contact op of laat je gegevens achter middels onderstaand contactformulier. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

t: +31 6 22967826

m: contact@samconsult.nl