Als je weet welke succes je wilt behalen en welke knelpunten dit succes belemmeren weet je wat je wat nodig is om het knelpunt op te lossen. Je weet welke transitie je in gang moet zetten om ervoor te zorgen dat jij het beoogde succes behaalt. Deze transities kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op kennis van en omgaan met je klanten, het ontwikkelen van een heldere klantstrategie en –belofte met bijpassend gedrag en aanbod, en kennis, houding en gedrag van medewerkers ten aanzien van de organisatie strategie en klantbehoeften.

Transities in gang zetten kan op verschillende manieren. Welke manier we kiezen hangt af van wat het beste bij je organisatie en situatie past.  Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Klant

  • Training en coaching om zelf inzicht te krijgen in je klant zoals interview training, basistraining onderzoeksvaardigheden, training kwalitatief onderzoek
  • Klantrelatie in kaart: klantgesprekken gevoerd door SamConsult, bij voorkeur met iemand uit je organisatie
  • Met de klant om tafel / klantarena: samen met je klanten en mensen uit je organisatie om tafel. We bepalen van te voren welke onderwerpen aan de orde komen. SamConsult faciliteert deze sessie. We maken iedere sessie op maat, afhankelijk van de doelstelling en wensen.

Organisatie

  • Visiegesprekken met management en medewerkers
  • Workshop: Ontwikkelen Visie, klantstrategie en aanbod

Medewerkers

  • Training en coaching klantgericht werken: training en coaching ( met o.a. inzicht in je eigen gedragsstijl, omgaan met verschillende klanttypes, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD), van reactief naar proactief, omgaan met weerstand)

Wil je meer weten over je mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op!