Als organisatie wil je graag succesvol zijn. Welk succes je wilt behalen is voor iedere organisatie anders. En wat je moet doen om dit succes te realiseren dus ook. Het startpunt van de Klant Succes Roadmap is dan ook het in kaart brengen van het gewenste succes. Dit vertalen we in deelsuccessen en bepalen welk gewenst succes de meeste prioriteit heeft.

Succes is ook het eindpunt van de Klant Succes Roadmap. Nadat we inzicht hebben gekregen in de knelpunten die je gewenste succes belemmeren en de transitie in gang hebben gezet om deze knelpunten op te lossen bepalen we welk succes de transitie heeft opgeleverd. En of deze aansluit bij je gewenste succes.