Als je weet welk succes je wilt behalen is de eerste stap het in kaart brengen van je huidige situatie. Je krijgt inzicht in waar je nu staat, wat je kwaliteiten en wat knelpunten zijn met betrekking tot je klanten, je organisatie en je medewerkers. Je krijgt antwoord op o.a. de volgende vragen:

Inzicht in je klant: Wie is je klant? Waar wordt hij blij van? En waar ligt hij wakker van? Hoe kijkt hij aan tegen jouw organisatie, aanbod en dienstverlening?

Inzicht in je organisatie: Wat is jouw visie en klantstrategie en hoe draag je die uit? Wat beloof je je klant? En hoe maak je dit waar?

Inzicht in je medewerkers: In hoeverre is er draagvlak onder medewerkers voor je visie en kunnen ze inspelen op de wensen van de klant op een manier die bij ze past?

Als er bij een van deze factoren een knelpunt is belemmert dit de weg naar succes.

Inzicht krijgen kan op verschillende manieren. Welke manier we kiezen hangt af van wat het beste bij je organisatie en situatie past.  Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Workshop: Inzicht en knelpunten.
  • Organisatie onder de loep: onderzoek in je organisatie d.m.v. gesprekken met directie, managers en medewerkers en documenten onderzoek met als doel de huidige situatie in kaart te brengen en gezamenlijk knelpunten te definiëren die succes belemmeren.
  • Klantgesprekken om de huidige relatie in kaart te brengen.
  • Quickscan middels de Klant Succes Barometer

Wil je meer weten over je mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op!